Tijdlijn Jatrie

2017

De restauratie is nagenoeg gereed

De restauratie van de Jatrie is nagenoeg gereed. De inrichting als museumschip kan beginnen.
2015

De bronsmotor werkt weer

De Jatrie vaart op eigen kracht vanuit het droogdok in Groningen terug naar Stadskanaal.
2014

Jatrie wordt naar Groningen gesleept/geduwd

In november 2014 wordt de Jatrie na de tewaterlating naar Groningen geduwd. De Bronsmotor is nog niet in werking. Met hulp van stagiaires van het Noorderpoort wordt in het droogdok van Talsma een nieuwe bodemplaat aangebracht. Tijdens deze werkzaamheden wordt de Bronsmotor gerestaureerd.
2012

Oprichting stichting Jatrie

Op 3 januari 2012 wordt de stichting Jatrie opgericht. De stichting heeft tot doel de restauratie en exploitatie te beheren.
2008

Schenking van de Jatrie aan SHC

De Jatrie wordt geschonken aan het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal.