Het bestuur

JAAP DUIT
Voorzitter
HELEN KÄMINK
Secretaris
WIJTE TEN CATE
Penningmeester
DION JANNINK
Lid
JAN HOOIVELD
Lid