Het bestuur

JAAP DUIT
Voorzitter
HELEN KÄMINK
Secretaris
WIJTE TEN CATE
Penningmeester
DION JANNINK
Lid
GERARD BRUINING
Lid
HARM DE GRAAF
Lid
HENK POPPEN
Lid