BELEIDSPLAN STICHTING JATRIE

Steilsteven Jatrie

De stichting Streekhistorisch Centrum (SHC) te Stadskanaal verwerft in 2008 door schenking van de toen nog in leven zijnde schipper Harm Davids het eigendom van de Jatrie. In de overdrachtsakte laat Davids de bepaling opnemen dat zijn schip de functie zal krijgen van een museaal schip waarin de historie van de Veenkoloniale scheepvaart en scheepsbouw permanent tentoongesteld wordt. Daarbij moet het historische vrachtschip van het type steilsteven een vaste ligplaats nabij het Streekhistorisch Centrum krijgen, vlakbij het huisje waar hij vanaf 1977 heeft gewoond.

In 2012 wordt na een lange voorbereiding de Stichting Jatrie opgericht, die als taak krijgt de restauratie van het schip voor te bereiden en uit te voeren. Deze stichting stelt zich ten doel om het schip in 2015 gerestaureerd te hebben. In 1765 besloot het stadsbestuur van Groningen tot de aanleg van een kanaal, het Stadskanaal, tussen Bareveld en Ter Apel. In 2015 is het derhalve 250 jaar geleden dat de basis werd gelegd voor ondermeer de plaatsen Stadskanaal en Musselkanaal. Tevens zal worden herdacht dat 400 jaar geleden de Semslinie werd getrokken. In 1615 werd deze grenslijn uitgezet en bepaald tussen Drenthe en Westerwolde, waar tot die tijd tal van grensgeschillen werden uitgevochten over het gebruik van de woeste hoogveengronden. Stadhouder Willem Lodewijk gaf daarom de opdracht aan de landmeters Jan Sems en Jan de la Haye een definitieve grenslijn uit te zetten. Op 2 maart 1615 was de kaart met de grens gereed.

Voor het volledige beleidsplan klik hier.