Algemene voorwaarden

Welkom bij Bedrijfsnaam!

Terminologie

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden.

 • “Onze website”verwijst naar https:website.nl
 • “Bedrijfsnaam” verwijst naar Bedrijfsnaam
 • Privacy Verklaring, Disclaimer en alle Overeenkomsten:
  “Klant”, “u” en “uw” verwijzen naar u, de persoon die op deze website inlogt en zich conformeert aan de algemene voorwaarden van Bedrijfsnaam
 • “De onderneming”, “ons”, “wij”, “onze” verwijzen naar Bedrijfsnaam
 • “Partij”, “partijen”, “onze” of “ons”, verwijst zowel naar de Klant als naar Bedrijfsnaam

Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betaling die nodig is om onze diensten aan u op de meest geschikte manier uit te voeren, met het uitdrukkelijke doel om aan de behoeften van de klant te voldoen met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van Bedrijfsnaam , in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving.

Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.

Uitgangspunten

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met onze disclaimer en ons cookiebeleid.

Als u bij ons een dienst, een webshop en/of een website aanschaft gaan wij er van uit dat u akkoord bent met deze algemene voorwaarden.

BEGIN VOOR WEBDESIGNER

Onze diensten en producten

Onze diensten bestaan uit:

 1. het ontwerpen en bouwen van WordPress websites en -webshops
 2. het hosten van alle nieuwe, door ons gebouwde websites en webshops op onze servers
 3. het registreren van de door u gewenste domeinnaam indien u nog geen domeinnaam heeft
 4. het optimaliseren, beheren en beveiligen van uw WordPress website of -webshop
 5. het uitvoeren van incidentele werkzaamheden op uw verzoek aan de website of webshop

De websites die wij onderhouden (punt 4 hierboven) en bouwen (punt 1) maken gebruik van een aantal plugins die u alleen mag gebruiken als uw website of webshop door ons wordt gebouwd of onderhouden.

De website of webshop is na ontvangst van uw betaling uw eigendom en u hebt het recht om zelf de webhosting firma van uw keuze te kiezen en daar uw website of webshop naar te verhuizen.

Als u de webshop verhuist en het onderhoud ook niet meer door ons laat uitvoeren, dan mag u de plugins waarvoor een licenties nodig is gewoon blijven gebruiken, maar het is dan niet meer mogelijk om de plugins te updaten. U dient de plugins dan zelf aan te schaffen bij de leveranciers van de plugins.

Als u zelf afbeeldingen heeft die op de website of webshop geplaatst moeten worden, dan dient u er zeker van te zijn dat u over de rechten van publicatie beschikt. Gebruik geen afbeeldingen waarvan u niet zeker weet of u daar het recht van publicatie voor heeft. Veel eigenaars van deze afbeeldingen speuren op een geautomatiseerde manier het internet af op het gebruik van illegale afbeeldingen. De kosten die het gebruik van afbeeldingen waar u geen rechten van heeft kunnen oplopen tot zeer hoge kosten.

Als u zelf geen afbeeldingen te beschikking heeft kunnen wij officiële stockfoto’s leveren. Deze stockfoto’s mogen alleen gebruikt worden op uw website of webshop.

EINDE VOOR WEBDESIGNER

ALS ER COMMENTAAR MAG WORDEN GEGEVEN

Delen van deze website bieden de mogelijkheid aan gebruikers om meningen en informatie te posten en uit te wisselen. Deze mogelijkheid is bekend onder de naam commentaar of reacties. Bedrijfsnaam beoordeelt voor publicatie de reacties alvorens deze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Bedrijfsnaam, haar agenten en/of gelieerde  ondernemingen.

Reacties weerspiegelen de meningen en opinies van de persoon die de meningen en opinies plaatsen. Bedrijfsnaam is niet aansprakelijk voor de reacties of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de reacties op deze website.

Bedrijfsnaam behoudt zich het recht voor om alle reacties te controleren en om reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze algemene voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • De reacties geen inbreuk maken op enig intellectueel  eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
 • De opmerkingen geen lasterlijke, smadelijke, aanstootgevende, onfatsoenlijke of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk op de privacy vormt
 • De reacties zullen niet gebruikt worden om handel of gewoonten te vragen of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen
 • U Bedrijfsnaam het recht geeft om uw reacties te  tonen op de website

Hyperlinking naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming links naar onze website of webshop plaatsen:

 • Overheidsinstellingen
 • Zoekmachines
 • Nieuwsorganisaties

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar al onze pagina’s, zolang de link:

 • op geen enkele manier misleidend is
 • niet valselijk sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten impliceert
 • past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website of webshop veranderen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website  of webshop verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website of webshop verschijnen.

Op geen enkele website of webshop mogen links verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins in strijd zijn met, of pleiten voor inbreuk op of andere schending van de rechten van derden.

Uw privacy

Lees ons privacybeleid

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Lees onze disclaimer