Nieuwsbrief NAM nr 8

De NAM B.V. neemt graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en steunt
daarom initiatieven die deelname aan een werkzame maatschappij bevorderen in
de regio’s waar de NAM actief is. In deze 8e editie kunt u de voortgang lezen van
werkgelegenheidsprojecten, die mede dankzij een bijdrage van de NAM tot stand
zijn gekomen.

Voor de hele nieuwsbrief    klik hier